Välkommen till hemsidan för Keski-Puulas delägare och som turist i Puula!

Puula är Finlands trettonde största sjö som rinner ut i Östersjön längs med Kymmene älv. Puula är landskapssjö i landskapet Södra-Savolax. Vid sjön finns mångsidig inkvartering och möjlighet till utfärder och fiske – naturen är fantastisk på alla sätt!

De flesta vattenområden i Finland är samfälligheter. Samfälligheten består av vattenområdet som gemensamt tillhör flera närbelägna fastigheter. Dessa delägare bestämmer om fiskeri på deras vattenområde och sköter om området. Keski-Puulas delägare är den största samfälligheten i Insjöfinland. Puula erbjuder fiskaren en chans att få fisk av flera olika arter och med olika fångstsätt. Oberoende av årstiden finns det alltid något intressant att fiska! Fiskevårdsavgiften är en statlig avgift, som alla i åldern 18–64 år som i Finland bedriver annat fiske än pilkfiske eller mete ska betala. Fiskevårdsavgiften gäller i hela Finlands område frånsett strömmande vattendrag och specialområden där fisket är begränsat. För övrigt fiske i Finland behövs dessutom tillstånd av den som äger vattenområdet. Delägarna i Keski-Puula säljer lov för spö- och handredskapsfiske på flera olika försäljningsställen.

Minimifångstmått för fiskarter:
  • Insjölax: 60 cm
  • Röding: 60 cm
  • Öring (fettfenan klippt) 50 cm (rek. 60 cm)
  • Gös: 42 cm (rek. 50 cm)

Öringar vars fettfena inte är avklippt är fredade. Fångade fiskar med fettfenan kvar ska släppas tillbaka i sjön oavsett mått och skick.

Här hittar du tillståndsområdet för Keski-Puula, försäljare av lov samt upplysningar:

https://www.keskipuula.net/images/Pdf/A3_juliste.pdf

Nedan nyttiga länkar varifrån du hittar mer information:

Puula Tours: http://www.puulatours.fi/

Paddlingsrutter och utflyktshamnar:
https://en.calameo.com/books/000574239eb7679e217b1

Om fiske och fiskelov i Finland:
https://www.fishinginfinland.fi/fisketillstand

Om fiskevårdsavgiften:
https://www.eraluvat.fi/se/fiske/fiskevardsavgift.html

Mycket mer information för turister:
http://www.visitfinland.fi/sv/