Rekisteriseloste

Keski-Puulan osakaskunta, verkkosivujen rekisteriseloste

Tässä selosteessa kerromme, kuinka käsittelemme keskipuula.net -sivuston kautta kerättäviä tietoja.

Rekisterinpitäjä

Nimi: Keski-Puulan osakaskunta
Y-tunnus: 2876557-4
Osoite: Leukoinniementie 162 A, 52550 Hirvensalmi
Sähköpostiosoite: postiahoitokunnalle(a)keskipuula.net

Rekisteriasioita hoitava henkilö / tietosuojavastaava

Nimi: Puheenjohtaja Jyrki Taskinen
Puhelinnumero: 0500 322 818
Sähköpostiosoite: taskinenjyrki(a)gmail.com

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä tietoja käytetään Keski-Puulan osakaskunnan alueen kaupallisen- ja vapaa-ajankalastuksen sekä matkailukalastuksen kehittämiseen ja kalastuksen järjestämiseen.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Sivujen käyttäjien tietoja kerätään ja käsitellään tietojen lähettäjän suostumuksella. Tiedot kerätään www-sivuilla olevien yhteydenottolomakkeiden (2 kpl) kautta. Lomakkeiden käyttäjä antaa suostumuksensa tietojen käsittelyyn tiedot lomakkeen kautta lähettäessään. Toinen lomakkeista on yhteydenottoa varten ja toisella lomakkeella voi ilmoittaa matkailupalvelut julkaistavaksi nettisivuille. Lisäksi sivuilta kerätään anonyymiä kävijätietoa, jota käytetään verkkosivuston kehittämiseen.

Rekisterin tietosisältö

Yhteydenottolomakkeen kautta lähetettävät tiedot: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja vapaamuotoinen viesti. Matkailupalveluiden ilmoituslomakkeen kautta kerättävät tiedot ovat yrityksen nimi, tietojen ilmoittajan nimi ja yhteystiedot, varaustiedot sekä lyhyt kuvaus Keski-Puulan alueella tarjottavista matkailupalveluista.

Tietojen säilytysaika

Lomakkeiden kautta kerättävät tiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan osakaskunnan toiminnan kehittämiseksi, esimerkiksi verkkosivuille ilmoitetut matkailutiedot poistetaan viimeistään sitten kun yritys pyytää poistamaan tietonsa sivustolta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Verkkosivujen lomakkeen kautta kerätään tietoja yksityishenkilöiltä ja yrityksiltä. Anonyymiä tietoa sivujen kävijöistä (esim. millä sivuilla eniten käydään) kerätään webhotellin c-panelin kautta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Sivuilla käytetään sivuston toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä, ja kaikki tiedot kerätään anonyymisti. Sivujen käyttäjällä on mahdollista estää evästeiden käyttö. Lue lisätietoja sivuston evästeistä tästä.

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse ja niitä säilytetään asianmukaisesti salasanasuojauksen takana. Tietojen käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjällä sekä tarpeen vaatiessa niillä hoitokunnan jäsenillä, joiden vastuualueeseen saatu viesti kuuluu (esim. Metsästykseen liittyvä kysymys voidaan välittää metsästyksestä vastaavalle henkilölle).

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Rekisteriseloste päivitetty 17.4.2023.