Puula-tutkimukset

Puulalla on toteutettu lukuisia erilaisia tutkimuksia. Varsinkin muikkukantojen seurantaa ja muikkuun liittyvää työtä on alueella tehty runsaasti Jyväskylä yliopiston (Timo Marjomäki) toimesta (Klikkaa tästä aineisto auki!).  

Ulappakalojen kalatiheyttä on Puulalla seurattu kaikuluotaus-tekniikalla vuodesta 1986 lähtien. Kaikuluotaamalla voidaan tehdä arvioita eri kokoisten kalojen yksilötiheyksistä eri syvänteillä. Tuloksiin ja tarkempaan menetelmäkuvaukseen voi tutustua tästä!

2015 vuoden lopussa valmistui Etelä-Savon rapusuunnitelma. Suunnitelmassa määritellään jokiravun suoja-alueet ja tarpeelliset toimet jokirapukantojen säilyttämiseksi. Raputalouden kehittäminen ja hallittu hyödyntäminen ovat myös suunnitelman painopistealueita. Tutustu suunnitelmaan tästä!

Kuva: Jukka Viskari