Lupa-aluekartta ja kalastusrajoitukset

Pyyntimitat (ent. alamitta):

  • Nieriä 60 cm
  • Järvilohi 60 cm
  • Kuha 42 cm (suositus 50 cm)
  • Taimen (rasvaeväleikattu) 50 cm (suositus 60 cm)

Verkkorajoitukset:

  • Pinta- ja välivesipyynnissä sallitaan 1.5.2016 lähtien muikkuverkot ja yli 79 mm verkot. Kiellettyjä ovat 21 – 79 mm verkot
  • Osakaskunnille suositellaan, että 36 – 59 mm verkkojen pito yli 10 m:n syvyydellä kielletään ajalla 1.8 – 30.4. Tavoitteena tällä on suojella kuhan luontaista lisääntymistä.

Kiellot ja rajoitukset ovat voimassa koko Puulan kalastusalueella. Pyydykset tulee merkitä lakien ja asetusten mukaisesti. Linkki kalatalouden keskusliiton merkintäohjeisiin tästä.