Lohi-istutukset Puulaan 2021

Elinvoimainen järvilohi -projekti

Erittäin uhanalaisen järvilohikannan elvyttämiseksi on perustettu Elinvoimainen järvilohiprojekti. Projektin tarkoituksena on elvyttää kantaa monipuolistamalla järvilohien perimää. Lohenpoikaset merkitään siruilla, jotta saaliskalojen tiedot saadaan tarkasti dokumentoitua ja tarpeeksi suuren otannan jälkeen voidaan tehdä oikeat jatkosuunnitelmat projektin onnistumisen varmistamiseksi.

Istutukset Puulan alueella

Lupamyynnin tuomat tulot käytetään lähes kokonaisuudessaan vuosittaisiin kalaistutuksiin. Keski-Puulan Osakaskunnan alueelle on Puulaan kevään 2021 aikana istutettu tai laitettu kasvamaan kasvatuskasseihin Saimaanlohta, Nevanlohta ja risteytyslohia. Risteytykset ovat Tornionjoki/Saimaa sekä Nevanlohi/Saimaa. Kokonaismäärä lohen poikasille on 8650 kpl. Istutettavat kalat ovat 2 vuotta vanhoja, n. 20 cm pitkiä ja painoltaan n. 100 g.

Istutetuista poikasista osa on virikekasvatettuja. Virikekasvatuksessa poikasten päivittäistä valon- ja ruuan määrää vaihdellaan. Lisäksi kasvatusaltaan vedenkorkeutta ja virtaamaan määrää vaihdellaan.

Simpiänniemestä on keväällä päästetty suoraan järveen n. 4300 poikasta. Vastaava erä n. 4300 kpl on Malvaniemen sillan vieressä odottamassa veden lämpiämistä n. 12 asteeseen.

Myös järvitaimenen poikasia istutetaan Keski-Puulan Osakaskunnan alueelle. Käräjäniemen rannan läheisyydessä on 6600 kpl 2 vuotiasta poikasta odottamassa veden lämpiämistä.

Itäisen Puulan alueelle istutetaan tänä vuonna 2400 kpl 2 vuotiasta järvitaimenta. Hirvensalmen osakaskunta on istuttanut vajaat tuhat kpl 1,5 kg kirjolohi poikasta vesialueilleen.