Kaupallinen kalastus

Ammattikalastus Puulavedellä

1. Luokan kaupallisia kalastajia on Puulavedellä vain kourallinen. He hankkivat elantonsa järvestä, satoi tai paistoi.

Ensimmäisen luokan kaupallisen kalastajan status tarkoittaa, että kalastajan myymän saaliin arvo on ollut kolmen vuoden ajan keskimäärin yli 10 000 € / vuosi. Aiempi ”ammattikalastaja” – status vaati, että tuloista vähintään 30% tuli kalastuksesta.

Ammattimainen kalastus vaatii melko suuren alkupääoman, koska veneet, pyydykset, auto, hilekoneet, jäähdytyslaitteet ja tilat ovat kalliita. Siitä syystä moni kalastusta ammatikseen ajatteleva ei uskalla jättäytyä pelkän kalastuksen varaan. Kun vielä lisätään kalastuslupien saantiin liittyvät epävarmuudet, kalan markkinoinnin vaikeudet sekä itse yrittäjyyden tuomat byrokraattiset vastuut, niin ei ole vaikea hyväksyä sitä tosiasiaa, että ammatikseen kalastavat henkilöt ikääntyvät, eikä kaikille löydy jatkajaa.

Puulavesi on melko sokkeloinen ja repaleinen, ja se tuo kalastukseen oman mausteensa. Pohjat ovat toisin paikoin kovin rosoisia ja yllättäviä, jolloin kalastajan täytyy tuntea käyttämänsä vesialueet tarkkaan, jotta välttyy henkilö- ja kalustovahingoilta.

Lahnat ovat käyneet pyydykseen. Ammattikalastuksella on vaikutusta myös siihen, että roskakalaa saadaan pois Puulasta.

Tärkeää on, että kalastoa hoidetaan järkevästi ja kalakannan kestävällä tavalla.

Puulaveden muikkukanta on pysynyt vuosikymmeniä vakaana, koska muikun ammattimainen pyydystäminen on ollut vastuullista ja tasaista. Siellä, missä kalastetaan kestävällä periaatteella, on pitkällä aikavälillä todettu olevan alueelle puhdistava ja hoitava vaikutus.

Jos haluat tietää lisää ammattikalastuksen harjoittamisesta ja pyyntimenetelmistä, paras tapa on ottaa yhteyttä kalastajaan ja lähteä mukaan katsomaan, miten se tapahtuu.