Istutukset

Puulan alueelle istutetaan kalastusalueen ja osakaskuntien toimesta vuosittain runsaasti kalaa.

Lohikalaistutukset suhteutetaan muikkukantojen mukaisesti. Taimenia ja lohia istutetaan lajikohtaisesti keskimäärin 6 000 – 10 000 kpl vuosittain. Lisäksi nieriää istutetaan vaihtelevasti muutamia tuhansia kappaleita noin vuosittain. Myös siikaa ja kuhaa istutetaan eri alueille tarpeen mukaan.

Kaikilta taimen- ja lohi-istukkailta leikataan rasvaevä, eli selän puolella lähellä pyrstöä oleva pieni pyöreä evä, jotta istukkaat voidaan erottaa luonnonvaraisista yksilöistä. Puulalla tavataan vähäisissä määrin luonnonvaraista taimenta, joka on rauhoitettu. Kaikki rasvaevälliset yksilöt pitää koosta ja kunnosta riippumatta palauttaa takaisin järveen.

Lohi ja taimen
Kuva: Jyrki Taskinen