Hankkeet

Puulan alueella on toteutettu runsaasti erilaisia hankkeita ja alueella toimii erinäisiä yhdistyksiä ja seuroja.

Puulan kalastusalueen vuosien 2015-2019 käyttö- ja hoitosuunnitelma muun muassa on pilottihanketyönä tehty, jossa on pyritty huomioimaan laajemmin vesistö ja valuma-alue kokonaisuutena.

Kuva: Jukka Viskari