Tervetuloa kalaan

Puulalle!

Keski-Puulan osakaskunta on Suomen sisävesien suurin osakaskunta.

Kuva: Pasi Arkko

Keski-Puulan osakaskunnan tavoitteena on edistää monipuolista kaupallista- ja vapaa-ajankalastusta sekä matkailukalastuksen edellytyksiä. 

Puula on Suomen vetovoimaisimpia kalastuskohteita. Kalastajille Puula tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia kalastukseen ja yhä enemmän palveluja.

Keski-Puulan osakaskunnan tavoitteena on lisätä suunnitelmallista kalastuksen järjestämistä ja kalakannan hoitoa yhtenäisellä lupa-alueella (19000 ha).

Kestävän kalastuksen tavoitteena on edistää vetovoimaisten kalakantojen kehittymistä. Järvitaimenen ja -lohen sekä nieriän saaliskalojen koko pyritään nostamaan yhteisillä toimenpiteillä 2-5 kg.

Osakaskunnan vesistöissä elää hyvät luontaiset kalakannat (mm. ahven, muikku, kuha ja hauki) ja lisäksi vesistöihin istutetaan vuosittain yli 40000 kappaletta mm. kuhan, planktonsiian ja lohikalojen poikasia. Osakaskunta pyrkii kalastusta järjestäessään kalakantojen kestävään käyttöön ja eri kalastusmuotojen tasapuoliseen kohteluun.

Osakaskunnan vesillä ruokailee erittäin uhanalainen järvitaimen, sen tunnistaa ehjästä rasvaevästä. Luonnossa syntyneet rasvaevälliset järvitaimenet ovat rauhoitettuja ja ne on aina vapautettava. Istutetuilta ja saaliiksi tarkoitetuilta järvitaimenilta ja –lohilta on poistettu rasvaevä. 

Taustan kuva: Jukka Viskari | Yläreunan iso kuva: Vesa Hokkanen